לקלף תפוח בגינה זה עניין עדין, לדעת לאכול את הקליפה מבלי להתבייש עוד בכותנות החטא. הייתי מקלף את הזמן משניותיו ומגיע לבערה השקופה של האלם. הייתי מקלף את החטא לפיסות של אור חיוור, הייתי הולך על רגלי.