המסע נד על פני שנים, תחת רגלי הגאסטפו עלה נמעך, שירי שיר ערש לבני, התכנסי בשתיקה. מי סיפר לך על ניסים מי העז ליפול, ללכת כך עם בני במסע להרמס, להיות אדמה. שובו בשלום כעת, אל תפסיקו מלפסוע לאן, התחילו וסיימו וקוו כעלה רועד. כמו שתיקה נוסעת על פני שנים.