סוף-סוף. בלי שלשלאות. או תא. בלי בגדי פסים. אני חופשי פורש את כנפיי כאילו הייתי נשר עף מעל העולם שנגמר. אני שומע צלילים. צלילים חזקים ,צורמים. וקולות כואבים. אני רואה דמעות על כנפי מלאכים. אני רוצה לחזור, בבקשה. אלוהים, כבול אותי שנית! החזר אותי לחיי הכלא המתוקים. להיות לעד חופשי.