ביום לא רגיל בו הארץ תשתוקק ותפנה פניה לשמים ותצפה לשוב העולם שנעלם כימים אילן לא ינוע ענן לא ישוט בשמי הארץ העזובה. ואז יפלו שברי עולם על הארץ ואש תבער במרחבים והאדמה תרעד כמו עלה ברוח אך קול לא יישמע קול לא יישמע.