לפעמים אני חושב שחיי בכתיבה והכתיבה היא חיי. ובכל זאת- אי אפשר רק לחבק מחברת.