בית שמאי ודאי צודקים
הלא אדם הולך ומת
כנר הזה
עד סופו
ובית הלל צודקים יותר
הלא אדם הולך וחי
כנר הזה
עד מותו