ואולי
לא היו הדברים מעולם
ובירוקת עיניי לא מצאת אי של שקט
ובשחור שערי לא הזהיבו חוטי טוויית הצמר
ומגע מבטי לא הבליח בסליחה ובחסד
ולא נקרע לבבי בקרע אובדן וחסר
ואולי