בס"ד                                              ט"ו בכסלו התשע"א

 

מנעי קולך

הזהרי

ללעג וקלס תהפכי

מנעי קולך

הוא זועק

הישמרי

פן תיפלי בשביה

מנעי קולך

היא שותקת

מחליטה

נעלמת

מנעי קולך

    -לעד.