לבנה עלי מרום שקט על פני תהום אנא חלום עלי ואל תקום. אורות הבוקר מפציעים כמו אומרים לי את שרומזות עינייך ועינייך עצומות. בין עצים וחורשות הר עצוב בודד אין הולך אליך ושוב לבנה עלי מרום.