הרוח שמתחילה להיות קרירה,

בשבוע האחרון של השנה החולפת,

טרם נודע-

אם מלבה היא את תבערת הסחי המכאיבה שניצתה בליבי

או שמא נותנת מנוח ללב הבוער להשחית.

מלטפת, נערה נחשקת

ממלאת את קרבי בעולם הזה

בחיים האלה בעצמם.

ברוח של דורות שמנסים

ומנסים

לקרוא לעצמם בשם אחד.

רוח טעונה,

בחיים האלה בעצמם

כפי שיראו עם חלוף החורף.