ומתוך שלכת,
עוד לב נושר.
הרוח קוטפת
את החיילים.

היער הרחב
איבד לוחמיו-
אותם חיילים
שלבשו ירוק.

תהליך טבעי,
ידוע מבראשית.
הכל בגלל ההיא-
המלחמה הנצחית.