אני מחפשת לעצמי דרכים להימלט מהידוע מהמוכר מהברור אל מקום שבו איש לא יגע ביקר בפנימי באישי מתרוממת מעומקים לבדי לאחר תהיה ונשיה מתקמרת מקשיתה את גוי ובאומץ פורצת החוצה לנשום אויר