איזו דרך חדשה יש לה לשנתך סללת אותה ברחש

כמו מעצ המשקיטה את כבישי ישראל נצמד אלייך

כמו מכונית משטרה הנושקת לאחורי-עבריין

יריות מעצר ידיים למעלה הנה המבוקש (מה שצריך להוכיח)

צלילי חלומך ישרים ישרים מתירין להתפלל את