עייפתי

עייפתי מהמשחקים

מהתסכולים

מההשתנות התמידית

מ"אוהב ללא אוהב"

וחוזר חלילה

ממפלס הזרע שקובע את מפלס אהבתך

עייפתי

עייפתי מהרצון להרגיש שאתה רוצה

עייפתי מהמחסומים שמושמים בפני

מההשקעה בהבנה את המילים שלא נאמרות

עייפתי

רוצה להשתרע, לעצום עיניים ולא להצטרך את ההצטרכות שלך

שאם תרצה או לא תרצה יהיה  היינו הך עבורי

שהנפש שלי תזרום באנרגיה ללא שום קשר אליך

אין לי כוח

עייפתי