כעת יצאו ואינם עוד

אספו רסיסים שבורים,

ריפו מאורעות נשכחים.

הגבול הדק בין ההווה וההוויה נפל על קוצו של יוד-

בדיוק בצד.