טיפסתי

אל ראש ההר,

ויכולתי לו.

 

הר קטן,

הר שלי.

 

וים הכאב, שבא

והלך כמו גלים

נשברים.

 

הר פשוט,

לא רם,

לא נישא.

ראיתי את הארץ המובטחת.