היתה זו שיחה אחרונה באמת...
הקול שלו המלטף ,
המלים שיוצאות מפיו.
כן, הוא שלך עכשיו
ברגעים אלה ממש.

ואז, לפתע
השתנה קולו ,
והוא כבר לא
הנחמד והמתוק
כפי שהיה
בשנים קודמות.

 

אמר לי: "אל תתקשרי".
לא הבנתי אותו ,
לא להתקשר עכשיו ,
לא להתקשר בכלל ,
לא הסביר עצמו.
איך אפשר לנתק ככה פתאום?

לא מסוגלת לנתק אותך ממני.
לא מסוגלת לחשוב בכיוון,

אתה חלק ממני.
הדמעות חונקות אותי
רק לחשוב שזה יכול לקרות.

אני לא מתקשרת ,
ולא פונה אליך ,
רק בשעת משבר
שרק אתה מסוגל לפתור.

אתה כואב -
ואני כואבת איתך.
אתה נהנה -
ואני נהנית איתך.

 

זאת לא אהבה רגילה ,
זאת אהבה אחרת.

התעוררתי וראיתי שזה רק חלום.