היא הלכה בשדות

לא היה מה לעשות

היא רצתה רק לראות

לא רצתה לחכות

היא המשיכה ללכת

עד שראתה

צחקה ובכתה

ובסוף היא נפלה

בשדה שלה