טרי לי לי

טרי לי לה

יש לי משאלה קטנה

תני לי יד

תני לי נוצה

תני לי נשיקה קטנה

טרי לי לי

טרי לי לה

טרה לי מה לי לה