פיסות מחיי מודבקות בצלוטפ כשר לפסח

מהר מהר לפני שיחמיצו בח"י רגעים

עד שתאפה המצה בתנור הפסחים שלי

ואוכל ממנה כזית מרור שפסח על זכרוני