"בָּאוּ בָּנִים עַד מָשְבֵּר

"וְכּׂח אֵין לְלֵידָה

"על כן

"תַעָגוֹן ספִינַתִי

"לְבׂא בְּחָדַרֵיהַ

"עד יָעַבוֹר זָעַם.

"

"וְיוֹם בְּיוֹמוֹ

"תֵצֵא הַיוֹנַה לְרְאוֹת

"הַכָּלוּ הַמַים

"

"וּלְתשוּבַת הַשָנָה

"כְּשְיִתְפָּלְגוּ נָחְשוֹלֵי זָעַף

"לְמֵאוֹת אַלְפֵי

"אַדְווֹת נׂעַם זְעִירוֹת

"אֵשְקַע בְּחִיזוּרִים

"אֲחַר

"רֵאשִית אוֹנִי

"הרוֹעֵה בְּשְדוֹת זַרִים

"לְהַשִיבוֹ

"ראש עַל בֵּית נְכוֹתִי.