אנו עם הספר

אשר נותר ללא תפר.

 

אנו עם הקודש

אשר נשאר מלא גודש.

 

אנו עם התורה

אולם נותרנו ללא סחורה.

 

אנו עם ישראל

שכל הנותר הוא שר האל.

 

אנו העם היהודי

ולא מעט ממנו נמצאים בחוף ההודי.

 

אנו העם הציוני

ולצערי לא נותר ממנו דבר חיובי.