קולה נגן על מתרי לבי

צרידותו הרכה דגדגה את מוחי.

 

קול נפלא המלווה את הנשמה

כפעמונים המצלצלים בהתאמה.

 

עם הרמוניה כפולה

שבי הלך לבי אחריה.

 

לשמע קולה המופלא

המדליק מין מדורה.

 

בתוך לבי השרוף

אשר ממילא בוער כתנור.

 

עם מיטב הכבאים

וכל הנהרות בעולם.

 

לא יצליחו לכבות

את מיתרי קולה

בתוך נשמתי הכבויה.