ורד שניטלה במהופך על הקיר הלבן לייבוש, שישמר צעיר לעד שיישאר מת. חדר חם ובפנים קר כמו צלילי פעמונים דקים מבשרים רעות. צבעים מתערבלים יוצרים מין הרמוניה משונה של יופי וכאב ובדידות מתוקה מיטה ריקה חדר שקט כמוך עצובים