לפעמים אני רוצה להרעיד בקול סופרנו

את שקט האמונה

המינורית

חיוורת כזגוגית נקיה שלפני פסח, שבירה

חוצצת עצמותו בְּפַני

לרסקה

 

וידבר בי הקול לִפנַי ולפנים

ויאמר לי: אין שם כלום"

התייפחתי

הקשיתי

לבשתי שק ואפר

וניצחתיו, בִּתו

כי כלום יש פה

ושם אַין

וַאדבר על לבו ואתחנן:

'אפוף אותי, אַין'

'החשך בי וגלה הגנוז'

 

ויען בי: 'ואיה השה לעולה?'