ביקשתי

לינוק מתוכי

 

רקמת אין אונים

אטמה

 

בקעתי

 

תמצית חיי ניגרה

באין מעצור

שקקה

מאדימה

משקה אדמות בּוּר