האנשים מסביב רואים הכל האנשים מסביב חושבים שהם יודעים הכל אך את הרז הכמוס איש לא יגלה ואת האמת האמיתית כל אחד בחובו טומן. ואולי ככה טוב שלכל אחד יש את המחשבות לעצמו ואולי זה רע כי יכול להיות יותר טוב עבורו אך... כל אחד ופרצופו וכל אחד ודעתו לכן אנו שונים ולכן אנו כה מתחברים ורק האנשים מסביב שיודעים הכל.. שוכחים שגם להם הסוד שלהם...