ארץ אחרת

 

מבעד הרהורך אתה מביט בי, אהוד,

ממרקע המרצד בדרך כלל דברי הבאי.

דומם הלם בנו אינך,

כי נפלת בלי איוושה,

בהסתלקות של צדיקים,

באנדרסטייטמנט כה דקיק.

מנסים למוש את שאבד,

כי כבר מתעתע כאב הפנטום.

העשבים הנבונים

נעקרים מאדמתנו,

ואין עוד בלשדה כדי הצמיח

גידולים כקומתם.

 

 

איציק שניבוים