-"כי היצר הרע הוא יודע היטב לצוד בני אדם",,,,,ותתגבר על היצר לנצחו כגבור המתגבר על שונאו לנצחו ולהפילו לארץ" (קצור שולחן ערוך) השום דבר, המרה השחורה. כמו איש לבוש שחורים וסיף בידו. רוצה להחדירה ללבה של התקווה שומרת הנשמה. בלי תקוה אין חיים. הקם להורגך השכם להורגו אז... קמתי והרגתי אותו קודם.