מהצריף הזה לא יצא כלב עוד

לעולם,

אבל מישהו יזכור להשיל

וילונות

ולנבוח.

כי העצם נבובה ומקום בה כה

רב.