ורידים כחולים

משסים את

כלביהם

החצרה,

והגוף נותר

יתום.