אלון מעל ראשי

כמעין פתח לעולם הבא,

שאולי אראה פעם.

לעולם הבא,

הבא מעל ראשי.

כמעין פתח שאולי פעם,

אראה שהוא אלון.