אהבה איפה מחפשים ?

בגוף ?

באויר ?

בבית ?

ברחוב ?

במשפחה ?

אצל חברים ?

אולי בים ?

בהרים ?

בתוך העננים ?

אני מצאתי אותה בין הזמנים

ופה בין המילים