כשהעלה האחרון

יפול

כשהתקווה כבר לא

תעזור

כי כבר אין בי כוחות

להילחם

על משהו שלא יהיה שלי

לעולם

על משהו שלא שייך לי כבר

מזמן

אז תעזוב אותי

כבר

כי לא נשאר מהעץ כבר שום

דבר.