עלה עלה ניגון ישן

עלה ופרח כמו שושן

ספר על נוף וציפורים

על חירותם של הדרורים

פלס שבילים נטע כרמים

עקור הרים ואבנים

את כל אשר תחפוץ עשה

אל נא תבחל במעשה

המשך לזרום בנתיבך

הפץ אורך ואמיתך

ציפורנך נעץ בכל פינה

ואנא אל תשמור טינה

היישר גווך וזקוף ראשך

הבט ישר אל עתידך

חבר מילים ואותיות

מלא לבך בתפילות

המתן מעט ואז אמור

את המלאכה אני אגמור