הריאות לא זוכרות הן שומעות את הלב מפמפם מפמפם הלב הוא הרגל. הן רואות את האוכל נוזל נופל אוכל והולך, הולך ואוכל הן רואות את הדם הן חשות בצלעות מרגישות הן ברעד שעוברים סביבם ובכל נשיפה ובקול נשימה מנסות הן לשכוח שעל חדירת האוויר מקשה עוד לולאה