ילדה מדהימה מהעולם נלקחה, בלי הסבר, בלי הכנה, עוד פיגוע שהרס משפחה נערה מיוחדת, נשמה טובה.. את חותמה השאירה בארץ הקדושה, ועלתה למעלה לשבת במקומה, על כולם היא השפיעה ואת כולם אהבה, נאוה, נאוה היקרה. יום לפני חתונתה, לשיחה רצינית יצאה, והמציאות בה פגעה באמצע מסעדה, היא ואביה, אנשים מדהימים, עלו באותו יום למרומים. כמעט שנה שאנו כואבים, הזכרונות להעלם ממאנים, אז רק שאלה היא לי, אליך אלוקים... למה דווקא הטובים הולכים?!?!