הסרתי כל מחסום חיפיתי כל רבב מרקתי עד זוב דם נפשי עקרתי רעלות ועלטות באתי לפניך, יצחק, ולא חננת אותי מעקידה על מזבחך ונשרפתי, אוכלתי עד תום ולא נותרתי, אלא חלום