לא בכל יום שב החלום לא בכל יום הוא שב ודוקר אך מה לעשות הוא בא לו היום ומי יודע מה הוא אומר? האם זה אומר שעוד לא שכחתי האם עודני פונה לאחור? אולי רק בגלל שעוד לא מצאתי ואיש במקומך לא סתם את החור? את שכרו מאבד לו ההוא שתהה כך לפי רבותינו הגם שצדק וממני על כורח זכרה לא דהה ואת כל קרבי שוחק הוא עד דק ההגיון לכאורה ממני והלאה בסופו של דבר בידי הוא היה אני הוא שאמר יותר אינך באה ואני המרגיש כחיה בזויה נכון שצדקתי במה שעשיתי נכון ששוב כך הייתי נוהג ברם עדיין מכעיס שאותך לא נשיתי ובך עודני מרבה ללהג ימים יחלפו כך לעצמי שוב סיפרתי ואת חסרונך עד מהרה אמלא והנה כרגיל שוב נתבדיתי ומזור לכאבי מי יגלה? עוד יום ועוד בוקר חולפים כך ממעל עם מועקת חלומות בלתי מוסברים ושוב לעצמי אטפטפף בי כרעל מחר יעבור או עוד כמה בקרים ובכותבי כעת את שחשבתי אני שוב משוכנע שזה בר חלוף שבעוד דקה את שלמעלה כתבתי אסגור סופית והדלת אגוף