בס"ד יקירתי. יש שנמצא לבבות פועמים, רחשי תודה הומים. תודה ממלאת כל ישותם, באשר חבים למיטיבם. תודה גדולה לאלוקים! שתיל קטן נטעתי בגן, עוצב ברוב עמל. פעוט קטן הובא לכאן, הנה גם הוא נגמל. השקנו עודדנו ביד טובה, בחסד ובאהבה עמוקה. עתה עומדים ליד מפתן, חומקת לה דמעה. שנים עברו כמו חלום, נזכור אותם וודאי. נאמר תודה נאמר ברכה, נדע בזה לא די. יהי רצון מלפניך אלוקי, לאחר החריש זריעה בעמל, הגרעין נשתל. ולוואי יגדל, יגדל ויהיה. לאילן פאר, וכולנו בכם נתפאר. שתלינו היקרים, שתהא דרככם העולה. בית קל, דרך סלולה. ישמרכם האלוקים, מלאכים ילווכם. הדרך לכם יאירו, לאן שרק תלכו ותפנו. שאו ברכה, שאו שלום!