מלאך שחור אהב אותה/

אך עתה היא שרויה בעלטה/

מפחדת שהוא אותה אינו אוהב/

אבל מציק לה, מציק הלב/

הלב צועק רוצה לחזור/

אך היא מפחדת לפול לבור/

לבור שרוי בעלטה/

של מלאך שחור שאהב אותה/