כתיבה רדודה,

ככסא נדנדה.

כתיבה אקראית,

ללא מטרה.

מחפש תשובה,

בעגלת הסופרמרקט.

משוכנע,

לא ברור במה.

אכן תספורת תעשה רק טוב לשערות ראשי. . .

פנים שהרצינו,

כמלפפונים שהחמיצו.

כתיבה רדודה,

ככסא נדנדה.

כתיבה אקראית,

ללא מטרה.

להמשיך כך ניתן עד קץ הימים,

שבת בפתח ואין כל זמן למשחקים.

בואי שרהלה – הולכים !

רגע,

מה אתה רוצה להגיד.

כתיבה רדודה,

ככסא נדנדה.

כתיבה אקראית,

ללא מטרה.

מחפש תשובה,

בעגלת הסופרמרקט.

משוכנע,

לא ברור במה.

אכן תספורת תעשה רק טוב לשערות ראשי. . .

פנים שהרצינו,

כמלפפונים שהחמיצו.

כתיבה רדודה,

ככסא נדנדה.

כתיבה אקראית,

ללא מטרה.

להמשיך כך ניתן עד קץ הימים,

שבת בפתח ואין כל זמן למשחקים.

בואי שרהלה – הולכים !

אתה מתחכם,

תסתלק מכאן אידיוט.