למה לא פשוט לומר

שמה שהורגש כבר נגמר?

למה לא לבוא-ולהיות ישר?

למה מאחורי הגב

עשית את המעשה הנתעב?

למה באדם תמים

פגעת, שברת לרסיסים?

למה לשחק בלב,

ואותך-הוא כל כך אוהב!

היה ער לילות,איתך ימים-

ישב, ישב, ותמיד אהב-

למה באת ואת נפשו פצעת?

החדרת- כמו חץ למטרה!

סכין חדה וארוכה-

היישר אל הנשמה והלב

ולא די בזה- התחלת לסובב!

אל מי יזעק את תפילתו?

מי יחבר את נשמתו?

כמה זמן עד שיירפא-

מהצער והכאב?

שיימשכו גם חודשים

אהב אותך לעולמים

וכך חרצת לו את הלב-

ש(בניגוד) אלייך

היה אוהב!