אני מביטה בעיניו ורואה את נפשו רגישה ויפה את לבבו מתרחב וכמה אליי וליבי מחסיר פעימה ונשימתי נעצרת לשניה וכאילו לא מאמינה