כאשר אינך קורא

אינך יודע מה קורה

לכן טעם את טעם המקרא

ותקבל תמונה נפלאה

חדה וברורה

על דרכה של תורה

לך ולמד את הגמרא

תעמול ותעמיק במשנה

אל תדלג על הבן איש חי

הוא גדוש הלכות מהצומח ומן החי