היינו מחוברים אימא כמו מחט וחוט

היינו כפתורים על חולצת הבדידות

אני מכה במילים

כמו בתופים

על שפתיי אני מפרק אותיות 

שיני הגעגוע שבורות

אימא, עלייך השלום, אכלו אותך דובי היער

ואני הפכתי לצייד הצער