ואם העולם פתאום יקרא לי

ויאמר שזקוקים לי היכן שהוא

שיש מקום מתאים שמחכה לי

שאבוא ברגע הנכון.

ואם העולם פתאום יקרא לי

ויצחק כי אני מאושרת

יפריח פרחים מכל עבר

והשמש תזרח לי תמיד.

ואם העולם פתאום יקרא לי

ויתעצב כי אותו  בזמן לא שמעתי

שפספסתי והלכתי למקום אחר,

כשהעולם כלו קרא לי.