אשא עיני בימים טובים
ליושב במרומים.

אשא עיני בימים קשים
למלך המלכים

אל ההרים בלילות
נושא עיני בדמעות

שתשמח נפש עצובה ועין בוכיה

לליבי השבור תמצא נחמה

כי יומי עצוב
ואני פה עזוב