לו הייתי רופא אז היתי עושה ניסים בכל העולם וכל כולם היו מאושרים מחייכים מאירים את הזמן ולו הייתי צייר הייתי עושה ציור שלא נגמר עם שמים ומים, דברים של אוצר וכולם היו מסתכלים ורושמים וזוכרים את היופי שנמצא בחיים אך אני לא רופא ולא צייר אבל אלוהים הוא כל דבר אז אולי אם ביצירותיו נשקע נהיה מאושרים והכל יהיה נפלא