קשה קנאת אישה אלהים אל תתנני בידה אל יאמר לי המלאך: "שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה" כי אז אלד לאהובי בן אשר יהי לפרא "ידו בכל ויד כל בו". וגבירתי צחקה "ובבלותה היתה לה עדנה" ובן ילדה ותאמר לבעלה, לאהובי: "גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק". ואדונה,אהובה,שלחם. ותלך ותתעה במדבר ותישע קולה אל האלוהים: אם רק יחיה בני זה כי רעה גדולה יעשה להם לעולמים! כי קשה קנאת אישה. בראשית טז,יד,כא.